Çaylaklar, Kartallar ve Atmacalar – Accipitridae

Boğaz’da kaydedilen 27 tür bulunmaktadır. Bunlar Akçaylak (Elanus caeruleus), Küçük Akbaba (Neophron percnopterus), Arı Şahini (Pernis apivorus), Kızıl Akbaba (Gyps fulvus), Kara Akbaba (Aegypius monachus), Yılan Kartalı (Circaetus gallicus), Cambaz Kartal (Terathopius ecaudatus), Küçük Orman Kartalı (Clanga pomarina), Büyük Orman Kartalı (Clanga clanga), Küçük Kartal (Hieraaetus pennatus), Bozkır Kartalı (Aquila nipalensis), Şah Kartal (Aquila heliaca), Kaya Kartalı (Aquila chrysaetos), Tavşancıl (Aquila fasciata), Yaz Atmacası (Accipiter brevipes), Atmaca (Accipiter nisus), Çakır (Accipiter gentilis), Saz Delicesi (Circus aeruginosus), Gökçe Delice (Circus cyaneus), Bozkır Delicesi (Circus macrourus), Çayır Delicesi (Circus pygargus), Kızıl Çaylak (Milvus milvus), Kara Çaylak (Milvus migrans), Akkuyruklu Kartal (Haliaeetus albicilla), Paçalı Şahin (Buteo lagopus), Şahin (Buteo buteo), Kızıl Şahin (Buteo rufinus)’dir.

1) Akçaylak – Elanus caeruleus

ak-c3a7aylak_ahmet-karatac59ffotoğraf: Ahmet KARATAŞ

2) Küçük Akbaba – Neophron percnopterus

38186fotoğraf: Arslan KEZER

3) Arı Şahini – Pernis apivorus

IMG_6418
fotoğraf: Sercan BİLGİN

4) Kızıl Akbaba – Gyps fulvus

kc4b1zc4b1l-akbaba_mehmet-hanayfotoğraf: Mehmet HANAY

5) Kara Akbaba – Aegypius monachus

kara-akbaba_mehmet-hanayfotoğraf: Mehmet HANAY

6) Yılan Kartalı – Circaetus gallicus

Goc (3727)
fotoğraf: Sercan BİLGİN

7) Cambaz Kartal – Terathopius ecaudatus

8) Küçük Orman Kartalı – Clanga pomarina

Goc (3492)
fotoğraf: Sercan BİLGİN

9) Büyük Orman Kartalı – Clanga clanga

img_7885fotoğraf: Sercan BİLGİN

10) Küçük Kartal – Hieraaetus pennatus

Goc (3305)
fotoğraf: Sercan BİLGİN

11) Bozkır Kartalı – Aquila nipalensis

IMG_1552
fotoğraf: Sercan BİLGİN

12) Şah Kartal – Aquila heliaca

img_7520fotoğraf: Sercan BİLGİN

13) Kaya Kartalı – Aquila chrysaetos

IMG_6344
fotoğraf: Sercan BİLGİN

14) Tavşancıl – Aquila fasciata

220783fotoğraf: Arslan KEZER

15) Yaz Atmacası – Accipiter brevipes

IMG_6075fotoğraf: Sercan BİLGİN

16) Atmaca – Accipiter nisus

IMG_3334fotoğraf: Sercan BİLGİN

17) Çakır – Accipiter gentilis

163552fotoğraf: Mutlu SALMAN

18) Saz Delicesi – Circus aeruginosus

saz-delicesi_ergc3bcn-bacakfotoğraf: Ergün BACAK

19) Gökçe Delice – Circus cyaneus

IMG_6523fotoğraf: Mehmet HANAY

20) Bozkır Delicesi – Circus macrourus

Goc (1355)fotoğraf: Sercan BİLGİN

21) Çayır Delicesi – Circus pygargus

22) Kızıl Çaylak – Milvus milvus

kc4b1zc4b1l-c3a7aylak_ahmet-karatac59f fotoğraf: Ahmet KARATAŞ

23) Kara Çaylak – Milvus migrans

Goc (1263)fotoğraf: Sercan BİLGİN

24) Akkuyruklu Kartal – Haliaeetus albicilla

IMG_8988fotoğraf: Sercan BİLGİN

25) Paçalı Şahin – Buteo lagopus

pac3a7alc4b1-c59fahin_mehmet-hanay fotoğraf: Mehmet HANAY

26) Şahin – Buteo buteo

IMG_7047fotoğraf: Sercan BİLGİN

27) Kızıl Şahin – Buteo rufinus

kc4b1zc4b1l-c59fahin_mehmet-hanayfotoğraf : Mehmet HANAY