İstanbul Boğazı’nın Önemi

İstanbul Boğazı,Batı Palearktik’in en önemli göç noktalarından bir tanesidir.Her yıl yaklaşık olarak bir milyon süzülen kuş İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapar.Süzülen kuşlar sıcak hava akımlarını kullanabilmek adına göç ederken kara yollarını kullanmayı tercih ederler,bu sayede daha az enerji harcayarak daha çok yol kat edebilirler.Fakat, deniz üzerinden geçme mecburiyetinde kalırlarsa,karaların birbirine en yakın oldukları alanlardan geçiş yapmayı tercih ederler.Bu nedenle darboğazlar kuş göçü üzerinde önemli bir rol oynar.Afrika-Avrupa göç hattı üzerinde bir darboğaz olan İstanbul Boğazı,göçmen kuşlar açısından tartışmasız bir şekilde önemli bir alan işlevi görür.

En yüksek sayılarda kaydedilen ilk beş tür sistematik sıra ile şu şekildedir:Kara Leylek,Leylek,Arı Şahini,Küçük Orman Kartalı ve Şahin.İstanbul Boğazı için en önemli tür ise Küçük Orman Kartalı’dır.Bu türün popülasyonunun oldukça önemli bir bölümü İstanbul Boğazı’nı kullanmaktadır.Buna ek olarak,tehdit altında olan türlerden Akpelikan(VU),Küçük Akbaba(EN),Kara Akbaba(NT),Büyük Orman Kartalı(VU),Şah Kartal(VU)Bozkır Delicesi(NT),Kızıl Çaylak(NT),Aladoğan(NT) ve Ulu Doğan(EN) da İstanbul Boğazı’nı kullanmaktadır.

38186Küçük Akbaba – fotoğraf Arslan Kezer